پتروشیمی ابن سینا همدان

IranTCP.com
   • پی ریزی و اجرای فونداسیون دکل های مخابراتی
   • نصب دکل های مخابراتی
   • نصب دوربین های Speed Dome
   • نصب و راه اندازی نرم افزار GENETEC
   • نصب و راه اندازی سرور
   • اجرای Wireless Lan
IranTCP.com