شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز

IranTCP.com
   • خرید و اجرا
   • راه اندازی شبکه LAN, WIRELESS
   • تجهیز اتاق سرور
   • نصب و راه اندازی سرور
   • نصب و راه اندازی دکل رادیویی
   • مجازی سازی سرور
   • راه اندازی فایروال
   • مجازی سازی دسکتاپ (VDI)
   • نصب و راه اندازی سیستم تلفنی تحت شبکه (VOIP)
IranTCP.com