پروژه ها

قراردادها

قراردادهای نگهداری و پشتیبانی

در حال حاضر شرکت تاخت ارتباطات پاژن با بهره گیری از تخصص و تجارب کارشناسان خبره خود در زمینه ICT، قراردادهای نگهداری و پشتیبانی بسیاری از مشتریان خود را در پروژه های موضوع قرارداد بر عهده دارد.

پروژه ها

پروژه های تلکام

شرکت تاخت ارتباطات پاژن (Iran T.C.P) با تکیه به مهارت، دانش و تجربه کارشناسان خود، توانایی انجام کلیه پروژه ها به صورت EPC در زمینه‌های تلکام، شبکه های کامپیوتری، ارتباطات و مخابرات در وسعت بزرگ را دارا می باشد.