بازرگانی

با توجه به وابستگی بسیار سازمان‌ها به حوزه IT وعدم دریافت خدمات مطلوب، این شـرکـت ســعی دارد با ارائـه راهکارهای مناسب ضمن ایجاد یک بستر پایدار و ایمن باعث کاهش هزینه‌ها دراین حوزه گردد.

توسعه نرم افزاری

* توانایی اجرا و پیاده سازی سیستم های یک پارچه سازمانی
* توانایی مدیریت و توسعه استارت آپ
* توانایی تولید و توسعه نرم افزار های بومی سازمانی و وب سایت
* توانایی مدیریت طرح های ICT

شبکه های کامپیوتری

1.طراحی و پیاده سازی انواع شبکه های بزرگ کامپیوتری
2. اجرا و راه اندازی دیتا سنتر
3. تهیه تجهیزات شبکه و مخابرات و ارتباطات از انواع برند های نظیر CISCO, HP, DELL, SIEMENS, MIKROTIK و …

پروژه های تلکام

Iran TCP با تکیه به مهارت، دانش و تجربه کارشناسان خود، توانایی انجام کلیه پروژه ها به صورت EPC در زمینه‌های تلکام، شبکه های کامپیوتری، ارتباطات و مخابرات در وسعت بزرگ را دارا می باشد.