آشنایی با تیکتا

درود … لطفا این لینک رو بررسی و محتویاتش رو مطالعه کن! کمک ات میکنه تا با تیکتا و قابلیت هاش بیشتر آشنا بشی … به بچه ها هم بگو مطالعه کنن …

https://www.rtl-theme.com/ticketa-support-wordpress-plugin/

Read More

کاربر

کاربر

Read More

کاربر

کاربر

Read More
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است